Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach
Wejścia na stronę
Dzisiaj jest:


e-źródła informacji >> bazy danychBazTech

baztech - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Dostęp do bazy jest bezpłatny.

Bazy Biblioteki Narodowej

MAK BN - Bazy Biblioteki Narodowej obejmują dane bibliograficzne: książek i czasopism polskich, poloników zagranicznych, dokumentów elektronicznych, artykułów z czasopism, dokumentów dźwiekowych, kartograficznych a także bibliografii bibliologicznych.

Bibliografia BARA

BARA - Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) to źródło informacji bibliograficznej onejmujące swym zakresem historię literatury polskiej, duży zespół materiałów rejestrujących literatury obce (zarówno przekłady na język polski, jak i opracowania), a także wybrane problemy i tematy według haseł rzeczowych. Rejestracją objęto utwory oryginalne literackie jak i paraliterackie (felieton, esej, reportaż i in.), przekłady z literatur obcych (notowane pod tłumaczami), recenzje (literackie, teatralne, filmowe), opracowania krytyczne i historycznoliterackie, a także inne materiały dotyczące literatury (np. nekrologi, edycje dokumentów, listy).

Polska Bibliografia Literacka

pbl - Polska Bibliografia Literacka to informacja o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach. Zawiera także informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

RK@M Rozproszony Katalog Małopolski

RK@M - wspólny interfejs wyszukiwawczy dla wszystkich baz katalogowych . System ten umożliwia przeszukiwanie ponad 60 baz katalogowych Małopolski publicznych bibliotek, powiatowych, miejskich i gminnych.
do góry
Ostatnia aktualizacja -