Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach
Wejścia na stronę
Dzisiaj jest:


o bibliotece >> historia bibliotekiHistoria Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach


Początki Biblioteki sięgają roku 1916, kiedy to Związek Podhalan w Szaflarach z własnych funduszy zakupił 500 książek. Najpierw miała swoją siedzibę w pomieszczeniach dworskich, a funkcję bibliotekarzy pełnili nauczyciele Szkoły Powszechnej w Szaflarach.

Powołując  się na  artykuł Jana Antoła:  "Skarby  biblioteki"  zamieszczonego  w  "Tygodniku  Podhalańskim" [w grudniu 1991 lub styczniu 1992 roku]: "Pierwsza biblioteka publiczna powstała  w  Szaflarach z inicjatywy ówczesnego ogniska Związku Podhalan. Otrzymała wtedy w darze od warszawskiego ogniska Związku Podhalan 42 książki, a 70 książek przekazał dr Stanisław Kipta z Krakowa. Za własne pieniądze składkowe zakupiono pozostałe tytuły. Bibliotekarzem był kierownik szkoły pan Tadeusz Palczewski, którego nazwisko przewija się przy wielu społecznych inicjatywach w tamtych czasach."

Pomieszczenie dla Biblioteki było malutkie, ale czytelników było dużo; zwłaszcza w czasie długich zimowych wieczorów czytelnicy zbierali się w Bibliotece i część książek była czytana na miejscu. Takie spotkania były szczególnie ważne szczególnie dlatego, że nie tylko książki czytano, ale także gorąco nad nimi dyskutowano. Przeważnie czytano powieści historyczne: Sienkiewicza, Kraszewskiego; ale także książki religijne, które stanowiły większość księgozbioru.

Młodzi czytelnicy, których była znikoma ilość (z pewnością brakowało w księgozbiorze literatury stosownej do ich wieku), mogli czytać wyłącznie na miejscu; starszym czytelnikom pozwalano zabierać książki do domu. Takie stanowisko wynikało niewątpliwie z troski o poszanowanie książki nie tylko jako wartości duchowej, ale również materialnej (stan materialny ludności graniczył w tym czasie z ubóstwem).

Należy w tym miejscu zaznaczyć że Biblioteka w tym czasie była także jedynym ośrodkiem kultury, gdzie zbierała się młodzież na pogawędki; przygotowywano też np. inscenizacje kolędników - i inne - głównie związane z obrzędami religijnymi. Odbywały się też spotkania kulturalne jakie były na owe czasy.

W 1935 roku powstało Towarzystwo Bibliotek Publicznych, które gromadząc cały księgozbiór - w Szaflarach utworzyło Bibliotekę Publiczną, a jej prowadzenie powierzono nauczycielce szkoły uczącej w Szaflarach. Była nią Jadwiga Jaglanówna. Tak przetrwała Biblioteka aż do wybuchu II wojny światowej więcej...Ostatnia aktualizacja -