Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach
Wejścia na stronę
Dzisiaj jest:


e-źródła informacji >> wyszukiwarki i serwisy naukoweEBIB

EBIB - erwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka jest tworzony od 1999 r. przez bibliotekarzy dla bibliotekarzy oraz specjalistów informacji. Pozwala na poszukiwanie informacji w materiałach konferencyjnych oraz publikacjach zwartych EBIB.

Bubl

bubl - katalog źródeł internetowych ze wszystkich dziedzin wiedzy akademickiej tworzony przez bibliotekarzy brytyjskich.

Galaxy

Galaxy - wyszukiwarka i katalog tematyczny źródeł naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Przeszukuje katalogi zasobów indeksowanych przez bibliotekarzy dziedzinowych.

Google Scholar

Google Scholar - specjalistyczna wyszukiwarka Gogle rejestrująca pełne teksty lub abstrakty prac naukowych, w tym linki do publikacji z wydawnictw komercyjnych.

Intute

Intute - wielodziedzinowa wyszukiwarka naukowa z wyselekcjonowanymi i zrecenzowanymi przez specjalistów źródłami sieciowymi, przeznaczonymi dla nauki i edukacji.

Nauka Polska

Nauka Polska - W portalu Nauka Polska znajdują się bazy danych obejmujace informacje o instytucjach, ludziach nauki, pracach naukowych, konferencjach naukowych, targach, wystawach oraz projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OAIster

OAIster - przeszukiwarka zasobów około 1000 elektronicznych archiwów dyscyplin naukowych
i repozytoriów instytucjonalnych. Indeksuje zasoby bibliotek cyfrowych różnych instytucji, repozytoriów instytucjonalnych i czasopisma elektroniczne.

Publist

Publist - wyszukiwarka naukowa pozwalająca na przeszukiwanie ponad 150 tysięcy magazynów, dzienników i innych periodyków z całego świata.

Scirus

Scirus - specjalistyczna wyszukiwarka naukowa, zdolna penetrować duże obszary sieci niewidocznej, a także niektóre zasoby OPEN ACCESS.
do góry

Ostatnia aktualizacja -