Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach
Wejścia na stronę
Dzisiaj jest:


e-źródła informacji >> biblioteki cyfrowedLibra

rzbc - Digital Library Framework. dLibra to pierwsze polskie środowisko służące budowie bibliotek cyfrowych. dLibra rozwijana jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe od 1999 roku. Celem projektu jest stworzenie środowiska biblioteki cyfrowej nowej generacji, umożliwiającej zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej. System stanowi bazę dla budowy sieci polskich, regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych uruchamianych w sieci PIONIER.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

fbc - Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to wyszukiwarka zasobów polskich biliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Zakres i zasięg nieograniczony. Wyszukiwania możemy dokonać
w różnych językach i różnych formach publikacji.

Polska Biblioteka Internetowa

pbi - PBI jest jedną z form realizacji przez Polskę założeń europejskiego programu e-Content, a konkretnie jego obszaru dotyczącego stworzenia europejskich zbiorów danych cyfrowych w dziedzinie sztuki, dziedzictwa kultury, archiwów i bibliotek. Zasadniczym celem PBI jest wyrównanie szans dostępu do różnych publikacji wydanych w języku polskim.
Ostatnia aktualizacja -